مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز چهارشنبه مورخ 28/04/1396 ساعت 21 در اثر برخورد یک دستگاه کامیون تریلر با یک دستگاه سواری پراید موجب مصدومیت 6نفر گردید . با اعزام سه دستگاه آمبولانس مصدومان پس از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) منتقل گردیدند ./