مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز شنبه  مورخ  24/4/96 جلسه ای در خصوص هماهنگی بیشتر و بهتر بین مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی و بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) با حضور ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر شکوهی ، مدیران اجرایی بیمارستان و مدیران اجرایی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی جهت حل نمودن پاره ای از مسائل و مشکلات موجود و  هماهنگی هر چه بهتر در سوانح و حوادث بحث و تبادل نظر گردید  ،  در پایان تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید