مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز دوشنبه مورخ 19/4/1396 ساعت 8:18 بدلیل هجوم زنبورهای وحشی در کوههای اطراف پانل موجب مصدومیت شدید دو نفر از عشایر ساکن آن منطقه گردید . با تماس های صورت گرفته با مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا از مرکز اورژانس امامزاده اسماعیل یک دستگاه آمبولانس به منطقه اعزام گردید . بدلیل صعب العبور بودن منطقه تکنسین حاظر در شیفت آقایان گورکانی و نیری پور مقداری از راه را با موتور سیکلت و مقداری از راه نیز پیاده طی نمودند و با یافتن بیماران اقدامات اولیه پزشکی بر روی مصدومان انجام داده و با بهتر شدن وضعیت بیماران علارغم تاکیدات تکنسینهای اورژانس از آمدن به بیمارستان خودداری نمودند . لازم به ذکر است کل مسافت پیموده شده توسط آمبولانس 45 کیلومتر بوده و 8 کیلومتر نیز تکنسین اورژانس به صورت پیاده و با موتور سیکلت طی نموده است . در اینجا لازم است مجدد تاکید گردد اگر در این حادثه وضعیت بیماران وخیم تر بود بایستی بیماران با بالگرد اعزام میگردیدند . این منطقه و دیگر مناطق مشابه در سطح شهرستان فسا نیاز مبرم به یک دستگاه بالگرد امداد دارد ، در اینجا از کلیه مسولین خواهشمندیم این مورد را با حساسیت بیشتری پیگیری نمایند تا در صورت بروز حوادث مشابه سرعت عمل بیشتری در امداد رسانی به این مناطق داشته باشیم ./

فیلم گرفته شده توسط تکنسن اورژانس در حال امداد رسانی توسط موتور سیکلت