مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

همزمان با برگزاری کنکور سراسری 1396 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کلیه حوزه های امتحانی در سطح شهرستان را پوشش امدادی داد . جناب آقای سلیمی کارشناس EOC  اعلام نمودند که علاوه بر مراکز موجود از تعداد 5 دستگاه آمبولانس و 10 نفر نیروی انسانی دیگرجهت پوشش این رویداد علمی بزرگ استفاده گردید ./