مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز دوشنبه مورخ 12/4/1396 ساعت 11:20 آقایی 62 ساله در درمانگاه زنگنه دچار ایست قلبی شده بود ،به کمک پرسنل درمانگاه و پرسنل اورژانس 115 احیا می گردد ، بیمار توسط پرسنل اورژانس 115 به فسا منتقل میگردد . در حین انتقال قبل از ششده دوباره بیمار دچار ایست قلبی میگردد و با انجام حمایتهای پیشرفته پزشکی بیمار احیا شده و توسط اورژانس 115 به بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) منتقل میگردد . با پیگیری بعمل آمده هم اکنون بیمار در بخش CCU تحت مراقبت می باشد./