مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز جمعه مورخ 9/4/1396 یک بیمار 82 ساله در بخش نوبندگان دچار ایست کامل قلبی ریوی گردیده بود توسط پرسنل اورژانس 115 نوبندگان با موفقیت احیاء شده و هم اکنون در بخش مراقبتهای ویژه CCU بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا تحت مراقبت می باشد .با پیگیری صورت گرفته پزشکان اعلام نموده اند که وضعیت بیمار مصاعد میباشد. از تکنسینهای حاضر در شیفت آقایان امیری و ابراهیم کریمی از طرف ریاست محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی تقدیر و تشکر بعمل آمده است./