مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • حضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فساحضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فسا
  • حضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فساحضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فسا
  • حضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فساحضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فسا
  • حضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فساحضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فسا
  • حضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فساحضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فسا
  • حضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فساحضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فسا
  • حضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فساحضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فسا
  • حضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فساحضور پررنگ در راهپیمایی روز قدس و آمادگی صددرصد کلیه تیمهای امدادی سازمان اورژانس 115 فسا

همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و به منظور ارج نهادن به فرمان معمار کبیرانقلاب حضرت امام خمینی( ره ) و لبیک به ندای مقام معظم رهبری، همگام با مردم شهید پرور و همیشه در صحنه ایران اسلامی، مسوولین و تیمهای امدادی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا  بار دیگر برای حمایت از تداوم سرنوشت‌ساز و تعیین‌كننده یك اعتقاد الهی و همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و زنده نگهداشتن عشق به مسجد الاقصی ، حضوری باشکوه در راهپیمایی روز قدس داشتند. لازم به ذکریک دستگاه اتوبوس آمبولانس و شش دستگاه آمبولانس اسپرینتر این مراسم عظیم را پوشش دادند./