مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش وب دا ؛ دکترمجید نجفی کلیانی رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان فسا سه شنبه 30 خردادماه شبانه و بصورت سرزده از مرکز ارتباطات و پایگاههای شهری و جاده ای اورژانس 115 بازدید نمودند.

در این بازدید ضمن تقدیر از زحمات پرسنل و استماع صحبت ها و مشکلات ایشان و همچنین نظارت بر عملکرد پرسنل ، کیفیت خدمات رسانی و و آمادگی پرسنل بررسی گردید.