مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش وب دا ؛ یوسف علیپوریان مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا گفت : کارشناسان این مرکز در اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 1559 ماموریت اورژانسی انجام داده اند.

علیپوریان با اشاره به اینکه تعداد کل تماس ها با مرکز در اردیبهشت ماه 13733مورد بوده است ، افزود : تعداد 496 مورد مشاوره تلفنی ، 1559 مورد اعزام آمبولانس ، 348 مورد درمان سرپایی بخشی از فعالیت کارشناسان اورژانس 115 فسا بوده است. وی با اشاره به 411 مورد استقرار آمبولانس در مکانهای پرتردد سطح شهر و استقرارهای فوق برنامه ، گفت : تعداد ماموریت حوادث ترافیکی 250 مورد با 300  بیمار ، حوادث غیرترافیکی 180مورد و سایر فوریتها 1129 ماموریت می باشد.