مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش   روابط  عمومی  مرکز  مدیریت  حوادث  وفوریتهای  پزشکی  : در پی  تماس با ستاد هدایت و اطلاع رسانی 115 اورژانس  115 و گزارش   برخورد 2 دستگاه  موتور  سیکلت  در  یکی  از  خیابان های  فسا 5 نفر مصدوم  و توسط  آمبولانس  به  بیمارستان  اعزام  گردیدند . بر اساس   همین گزارش مرکز عملیات اورژانس  فسا بلافاصله  2 دستگاه آمبولانس  به محل اعزام  نمود  که پس از  ارزیابی توسط  تکنسین های فوریتهای  پزشکی و   انجام  اقدامات اولیه 5 نفر سرنشین مصدوم  حادثه  فوق   جهت  ادامه  درمان   به  بیمارستان  حضرت  ولی  عصر اتنقال  داده  شدند./