مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز چهارشنبه مورخ 6/2/1396 ساعت 8 صبح معاون سیاسی فرمانداری ویژه شهرستان فسا جناب آقای بلاغی با حضور در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ضمن آشنایی با مسولین ستادی مرکز و وظایف  آنها در خصوص برخی مشکلات برون سازمانی موجود بحث و تبادل نظر گردید ، مقرر گردید در آینده نزدیک انشا الله این مشکلات برون سازمانی با  ادارات  سطح شهرستان حل و فصل گردد./