مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

 کمیته هماهنگی درمان  در تاریخ 28/1/96 در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید. در این نشست که با حضور معاون محترم درمان – رئیس اداره خدمات پرستاری و روسای بیمارستان ها  و کارشناسان اداره نظارت  برگزار گردید، اولویت های معاونت درمان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه در مورد مشکل ازدحام بیماران در اورژانس بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) و بلاک بودن بخش ها چاره اندیشی شد.و مصوباتی را به دنبال داشت.

دکتر پزشکی ضمن تاکید بر برآورد خواسته های منطقی مردم از روسای بیمارستان ها و رئیس مرکز فویت پزشکی و روسای ادارات و کارشناسان ستاد معاونت درمان خواستند تا اهتمام جدی تری نسبت به تکریم ارباب رجوع بعمل آورند.