مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • نجات  معجزه آسای یکی از عشایر کوچ نشین و انتقال مصدوم از مناطق کوهستانی صعب العبور (براشلو ) فسانجات معجزه آسای یکی از عشایر کوچ نشین و انتقال مصدوم از مناطق کوهستانی صعب العبور (براشلو ) فسا
  • نجات  معجزه آسای یکی از عشایر کوچ نشین و انتقال مصدوم از مناطق کوهستانی صعب العبور (براشلو ) فسانجات معجزه آسای یکی از عشایر کوچ نشین و انتقال مصدوم از مناطق کوهستانی صعب العبور (براشلو ) فسا
  • نجات  معجزه آسای یکی از عشایر کوچ نشین و انتقال مصدوم از مناطق کوهستانی صعب العبور (براشلو ) فسانجات معجزه آسای یکی از عشایر کوچ نشین و انتقال مصدوم از مناطق کوهستانی صعب العبور (براشلو ) فسا

در تاریخ 24/1/1395  روز پنجشنبه ساعت 15 طبق تماسهای دریافتی از منطقه بش کاره فسا  ( منطقه کوهستانی براشلو) و اعلام یک مورد حادثه سقوط از ارتفاع یک دستگاه آمبولانس اسپرینتر به همراه دو نفر کارشناس فوریتهای پزشکی با تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه اعزام گردیدند و با پیاده روی سه ساعته مصدوم مورد نظر را یافته و پس از اقدامات اولیه درمانی مصدوم که از ناحیه پای راست دچار چند مورد شکستگی شده بود ، با زحمت فراوان به آمبولانس رسانیده و به بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) انتقال دادند . و این یک مورد از صدها عملیات این مرکز در مناطق کوهستانی صعب العبور است و این مرکز و این مرکز نیازمند بالگرد امداد، جهت نجات مصدومان از مناطق کوهستانی است . با توجه به بافت اقلیمی شهرستان و وجود چنئین کوه در مناطق مختلف شهرستان ، همچنین همجواری با شهرستانهایی همانند استهبان ، داراب و نیریز و ... این شهرستان نیاز مبرم به امداد هوایی دارد./