مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

دکتر علیرضا عسکری ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی با مسوولین و کارکنان این مرکز دیدار نمودند.

در این دیدار که رییس وپرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی حضور داشتند، دکترعسکری ضمن تبریک سال جدید ، از پوشش کامل امدادی و حضور بموقع و بهنگام نيروهای  اورژانس در محل حوادث و امداد رسانی سریع بخصوص در طرح امداد نوروزی تقدیر و تشکر کردند