مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

دکترمحمدجواد جمالی نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از ایستگاه سلامت و اتوبوس آمبولانس در ورودی شهر فسا ، از زحمات پرسنل تقدیر و تشکر نمودند.

همچنین خانم ها میرزاده و صادقی نمایندگان استانداری فارس بعنوان بازرسین کمپ های نوروزی در منطقه شرق استان از کمپ سلامت و اتوبوس آمبولانس اورژانس بازدید و  از این ایستگاه اظهار رضایت کردند.
گفتنی است دکتر واعظی رییس اداره اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت از ایستگاه های سلامت و پایگاه های اورژانس 115 فسا بازدید نمودند.