مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا همراه با مردم ولایت مدار شهرستان در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن شرکت نمود و با استفاده از امکانات خود این مراسم را پوشش امدادی دادند . در این مراسم از یک دستگاه اتوبوس آمبولانس  و سه دستگاه آمبولانس  اسپرینتر  به همراه 16 نفر تکنسین فوریتهای پزشکی  استفاده گردید ./