مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز یکشنبه 14/9/1395  تیم مدیریت بحران مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا با حضور در سالن استادیوم انقلاب اسلامی مراسم المپیاد ورزشی دبستانهای شهرستان فسا را پوشش مدادی - عملیاتی داد ./