مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا
کارشناسان  این مرکز  در خردادماه 95 تعداد 1297 ماموریت انجام داده اند .279مورد تصادفات 380بیمار قلبی تنفسی 638مورد سایر حوادث  وفوریتها  می باشد .
بر اساس همین گزارش  کارشناسان و پرسنل سخت کوش مرکز  اورژانس  شهرستان فسا طی هفته گذشته (29/3/95-4/4/95) تعداد  245 ماموریت  انجام داده اند که از این تعداد60مورد  مربوط به تصادفات 74مورد قلبی تنفسی  111 مورد سایر  حوادث  می باشد.