مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش وب دا؛ کارگاه آموزشی دو روزه احیای پایه در نوزادان با همکاری واحد سلامت خانواده معاونت بهداشت و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با حضور مراقبین سلامت و ماماهای پزشک خانواده روستایی شهرستان فسا برگزار شد.

اقای حسینی کارشناس اورژانس115 فسا در خصوص ملاحظات احیاء، علل احیای قلبی ریوی نوزاد، علایم توقف ضربان قلب و تنفس در نوزاد، مراحل و اصول احیای قلبی – ریوی به فراگیران اموزش دادند.

به گزارش وب دا؛ کارگاه آموزشی دو روزه احیای پایه در نوزادان با همکاری واحد سلامت خانواده معاونت بهداشت و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با حضور مراقبین سلامت و ماماهای پزشک خانواده روستایی شهرستان فسا برگزار شد.

اقای حسینی کارشناس اورژانس115 فسا در خصوص ملاحظات احیاء، علل احیای قلبی ریوی نوزاد، علایم توقف ضربان قلب و تنفس در نوزاد، مراحل و اصول احیای قلبی – ریوی به فراگیران اموزش دادند.