مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : درادامه برنامه های  این مرکز به مناسبت هفته  کودک  صبح امروز چهارشنبه  19 مهرماه ، کارشناسان  اورزانس 115 فسا با  مراجعه به  مدارس  شهرستان  وتبریک  هفته کودک  به آنان  با اهدء شیرینی  وتقدیم هدایایی ناقابل  که از طرف  رییس مرکز تهیه  شده بود وهمچنین  ارائه مطالب آموزشی  جهت  آشنایی  این  عزیزان  با  اورژانس 115 با آینده سازان  میهن اسلامی دیدار نمودند که با استقبال بسیار خوب مسوولین  ودانش آموزان  عزیز مواجهه  شدند.