مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش وب دا ؛ یوسف علیپوریان مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا گفت : اورژانس 115 فسا با 12 پایگاه فعال اورژانس شهری و جاده ای در هفته گذشتهاز تاریخ 21 آذر لغایت 27 آذرماه تعداد 283 ماموریت انجام داده است.

علیپوریان افزود : از این تعداد 68 مورد ماموریت تصادفی ،95 مورد ماموریت قلبی - تنفسی و 120ماموریت نیز سایر موارد بوده است