مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

کارشناس کنترل کیفیت

 

 کارشناس کنترل کیفیت : محمد آبادی 

تحصیلات  : کارشناس پرستاری

رزومه کاری :

               مسول پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی اورژانس 115 فسا 

              کارشناس کنترل کیفیت اورژانس 115 فسا از سال 96 تاکنون

             عضو کمیته ارتقای سلامت کارکنان 

             سابقه خدمت در بخش اتفاقات اورژانس بیمارستان حضرت ولی عصر ( عج )

             سابقه خدمت در بخش آنژیوگرافی بیمارستان حضرت ولی عصر ( عج )

             سابقه خدمت در بخش داخلی - جراحی بیمارستان حضرت ولی عصر ( عج )

             کارمند نمونه حوزه دفتر برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی فسا 

 

         سابقه مربی گری بالینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا از سال 95 تا 97