مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

دانشجویی

در روز 1394/10/10ساعت 10:8 طی تماس از روستای سرو گرم در منطقه امامزاده اسماعیل و اظهار به قریب الوقوع بودن تولد فرزندشان بلافاصله  پایگاه اورژانس امامزاده اسماعیل  را به محل مورد نظر اعزام نمودند پس از برآوردهای اولیه تصمیم به انتقال بیمار گرفتند . و نوزاد پسر در حین انتقال بدنیا آمد که پس از اقدامات اولیه روی مادر و نوزاد هر دو با وضعیت بسیار خوب تحویل بخش زایشگاه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) گردیدند./