مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

اخبار

مرکز عملیات اضطراری(EOC)

ارتباط با ما

ارتباط با ما شماره های مدیریت بحران: 07313336100 07313336200 شماره فکس: 07313336300 ایمیل مدیریت بحران: emailProtector.addCloakedMailto("ep_35e25343", 1);

معرفی واحد

معرفی واحد مديريت بحران  دانشگاه علوم پزشكي فسا ازسال 1384 در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا شروع بكاركرده و از سال 1390 باتشكيل اتاق مديريت بحران دانشگاه در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی كار خودرا بطوررسمي  و وجدي  پيگيري نموده است.لازم به ذکر است ...