مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا:با توجه به دستورالعمل رئیس محترم مرکز اورژانس فسا،آقای دکتر پورجعفریان ، روز شنبه یکم شهریور ماه99پایگاه سوم شهری اورژانس جهت استقرار و پوشش امدادی کنکور سراسری به محل برگزاری برگزاری این آزمون اعزام گردید و این برنامه  علمی  را تحت پوشش امدادی قرار داد
لازم به ذکر است این برنامه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام شد.