مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\115\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006405048{main}( )...\index.php:0
20.07741303056Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.71323954336Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:201
40.71353954376Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:780
50.76564847312Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1041
60.76564847312Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:557
73.19394879304Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:783
83.331049075696Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:479
93.331449076176Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
103.331649077688Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
113.333649100368include( 'C:\wamp64\www\115\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:201

اخبار

مانور آمادگی در لحظه صفر وقوع حادثه

مانور آمادگی در لحظه صفر وقوع حادثه 🌀 *مانور آمادگی در لحظه صفر وقوع حادثه با حضور کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا برگزار شد.* 🔹 به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا: این مانور با هدف ارزیابی میزان آمادگی نیروهای بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ...

💢 تزریق واکسن آنفلوانزای جانبازان دربستر با همکاری اورژانس ۱۱۵ فسا

💢 تزریق واکسن آنفلوانزای جانبازان دربستر با همکاری اورژانس ۱۱۵ فسا 💢 تزریق واکسن آنفلوانزای جانبازان دربستر با همکاری اورژانس ۱۱۵ فسا 💠 به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس فسا ؛ طبق هماهنگی لازم با بنیاد شهید و جانبازان فسا امسال در یک کار خداپسندانه عملیات تزریق واکسن آنفلوانزای جانبازان دارای بیماری زمینه ای ، گروه ...

آموزش چهره به چهره بر اساس اخرین رفرنس های روز دنیا

آموزش چهره به چهره بر اساس اخرین رفرنس های روز دنیا 💢 برای اولین بار در مجموعه اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان فسا بر اساس نیاز سنجی های صورت پذیرفته آموزش مباحث احیاء قلبی ریوی پایه و پیشرفته، آشنایی با داروهای جامبگ، کار با تجهیزات پزشکی و حمل و نقل بیمار بر اساس PHTM ( مدیریت بیماران ...

( ! ) Notice: getimagesize(): Read error! in C:\wamp64\www\115\templates\fums\includes\helper.php on line 29
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006405048{main}( )...\index.php:0
20.07741303056Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.07741303056Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( )...\CMSApplication.php:195
40.23412787552Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( )...\SiteApplication.php:233
50.24162812944Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( )...\SiteApplication.php:194
60.24482826432Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( )...\ComponentHelper.php:357
70.24482843488require_once( 'C:\wamp64\www\115\components\com_content\content.php' )...\ComponentHelper.php:382
80.24912856496ContentController->execute( )...\content.php:43
90.24912856496ContentController->display( )...\BaseController.php:710
100.24922856496ContentController->display( )...\controller.php:113
110.25512887248Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( )...\BaseController.php:663
120.26212907864ContentViewCategory->display( )...\ViewController.php:102
130.41903891344ContentViewCategory->display( )...\view.html.php:269
140.42333896232ContentViewCategory->display( )...\CategoryView.php:245
150.42333896232ContentViewCategory->loadTemplate( )...\HtmlView.php:230
160.42473913872include( 'C:\wamp64\www\115\templates\fums\html\com_content\category\blog.php' )...\HtmlView.php:695
170.59273936032ContentViewCategory->loadTemplate( )...\blog.php:76
180.59313952104include( 'C:\wamp64\www\115\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php' )...\HtmlView.php:695
190.59323952104Template::getThumb( )...\blog_item.php:16
200.59363953576getimagesize ( )...\helper.php:29

پوشش خبری آمار بالای حوادث ترافیکی در دو نقطه حادثه خیز برون جاده ای فسا


( ! ) Notice: getimagesize(): Read error! in C:\wamp64\www\115\templates\fums\includes\helper.php on line 29
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006405048{main}( )...\index.php:0
20.07741303056Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.07741303056Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( )...\CMSApplication.php:195
40.23412787552Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( )...\SiteApplication.php:233
50.24162812944Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( )...\SiteApplication.php:194
60.24482826432Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( )...\ComponentHelper.php:357
70.24482843488require_once( 'C:\wamp64\www\115\components\com_content\content.php' )...\ComponentHelper.php:382
80.24912856496ContentController->execute( )...\content.php:43
90.24912856496ContentController->display( )...\BaseController.php:710
100.24922856496ContentController->display( )...\controller.php:113
110.25512887248Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( )...\BaseController.php:663
120.26212907864ContentViewCategory->display( )...\ViewController.php:102
130.41903891344ContentViewCategory->display( )...\view.html.php:269
140.42333896232ContentViewCategory->display( )...\CategoryView.php:245
150.42333896232ContentViewCategory->loadTemplate( )...\HtmlView.php:230
160.42473913872include( 'C:\wamp64\www\115\templates\fums\html\com_content\category\blog.php' )...\HtmlView.php:695
170.59273936032ContentViewCategory->loadTemplate( )...\blog.php:76
180.59313952104include( 'C:\wamp64\www\115\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php' )...\HtmlView.php:695
190.64943954080Template::getThumb( )...\blog_item.php:29
200.64953955552getimagesize ( )...\helper.php:29
پوشش خبری آمار بالای حوادث ترافیکی در دو نقطه حادثه خیز برون جاده ای فسا