مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا :  بنا به درخواست روابط عمومی سازمان اورژانس کشور در خصوص برگزاری نشست خبری روسای مراکز با اصحاب رسانه محلی ، این مرکز نیز ضمن هماهنگی قبلی  اقدام نمود.