مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

امور اداری

مرکز مدیریت حوادث(115)

حوادث و شهری وجاده ای دیروز در فسا 15 مصدوم به جا گذاشت

حوادث و شهری  وجاده ای   دیروز  در  فسا 15 مصدوم  به جا گذاشت به گزارش روابط عمومی  مرکز اورژانس فسا : درحوادث  شهری  وجاده ای  دیروز چهاردهم دی ماه 15 نفر از خدمات  اورژانس 115 فسا  بهره مند شدند. بر اساس این گزارش .

مسول واحد روابط عمومی

مسول واحد روابط عمومی   مسول محترم روابط عمومی آقای یوسف علیپوریان                             تکنسین محترم فوریت های پزشکی

مسول واحد فناوری اطلاعات

مسول واحد فناوری اطلاعات مسول محترم واحد فناوری اطلاعات آقای سید ایوب حسینی                                  کارشناس محترم پرستاری

مسول واحد کنترل کیفی

مسول واحد کنترل کیفی مسول واحد کنترل کیفیت         آقای یوسف کریم زاده                               کارشناس محترم پرستاری

مسول واحد آمار

مسول واحد آمار مسول محترم واحد آمار آقای محمد آبادی                             کارشناس محترم پرستاری