مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

گزارش عملکرد مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

گزارش عملکرد مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی که اورژانس 115 یکی از واحدهای آن می باشد بعنوان خط مقدم سیستم بهداشت و درمان به ارائه خدمات به هموطنان عزیز در بحرانی ترین شرایط می پردازد. سیاست و خط مشی این مرکز ارائه خدمات رایگان به تمامی افراد نیازمند می باشد. ...

معرفی واحد ریاست

معرفی واحد ریاست نام و نام خانوادگی: دکتر حسن جمشیدی   سمت : رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا تحصیلات : دکترای تخصصی PH.D مدیریت بحران کارشناسی ارشد هوشبری پست الکترونیک :   تلفن تماس :   07153336100    فعالیت ...